A D V O C A T E N

Aan het spreekuur zijn de volgende advocaten verbonden:
(Allen spreken Engels - All speak English)

                                                                   R-Achttienribbe mvr. mr. drs. R. Achttienribbe

                       01 Nico Beltman-80 dhr. mr. N.H.G. Beltman
                                                   Francais - Frans

                                                                   05 frank lavell r 80 dhr. mr. Frank Lavell

                       HH N.Rastegar 80 dhr. mr. N. Rastegar

                                                                   D. Rezaie dhr. mr. D. Rezaie

                       J.Schouten 80 mvr. mr. J. Schouten

                                                                   dhr. mr. drs. C.M.E Schreinemacher

                       08 leandro thomas-L-80 dhr. mr. G.L.D. Thomas
                                                   Español + Português - Spaans + Portugees
                                                   Arabisch en Berbers is te regelen

                                                    

Specifieke zaken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan specialisaties.

 

 advburo 520